از آنجایی که اکثر مردم هرگز نیازی به استفاده از خرید سرور نداشته اند، تصورات اشتباه رایجی وجود دارد. سرورها لزوماً قدرتمندتر از رایانه های شخصی نیستند، اغلب اوقات آنها گران نیستند و گاهی اوقات دقیقاً شبیه رایانه شخصی هستند. این به طور طبیعی منجر به این سؤال می شود: "سرور چیست؟" و "سرور چه کاری انجام می دهد؟"به عبارت ساده، آنها به گونه ای طراحی شده اند که در حین کار 24 ساعته قابل اعتماد باشند و داده ها را به طور موثر توزیع و ذخیره کنند.