HP Density Line (DL) سرورهای رک مونت هستند. آنها در اندازه هایی مانند رک 1U، رک 2U و رک 4U عرضه  به بازار می شوند. سرورهای رک باریک تر، مانند سرور 1U، در مقایسه با همتایان گسترده تر مانند 4U، عملکرد و مقیاس پذیری ضعیف تری دارند.شما بسته به کارایی که دارید می توانید از سرور های تک یونیت و  دو یوییت و چهار یونیت استفاده کنید. برای اچ پی ای معمولا سری های DL360  تک یونیت هستند  و سری های DL380 دو یونیت وارد بازار شده و DL580 در چهار یونیت وارد بازار می شود.