CPU سرور

CPU (واحد پردازش مرکزی) مورد استفاده در سرور hp است. سرور hp یک دستگاه مهم در شبکه است. باید از چند ده تا هزاران نفر دسترسی داشته باشد، بنابراین الزامات سختگیرانه ای برای توان عملیاتی سریع حجم داده بزرگ، پایداری فوق العاده و عملکرد طولانی مدت دارد. بنابراین، CPU "مغز" کامپیوتر است و شاخص اولیه عملکرد سرور hp است.

  طبقه بندی CPU سرور    https://www.drhp.ir/17-cpu

CPU سرور هنوز با سیستم دستورالعمل CPU متمایز می شود که معمولاً به دو دسته تقسیم می شود: CISC CPU و RISC CPU و بعداً CPU سیستم دستورالعمل VLIW (Very Long Instruction Word) 64 بیتی وجود دارد.

CPU سرور CISC

CISCمخفف Complex Instruction Set Computing است. این به پردازنده های سری x86 (مشخصات نامگذاری پردازنده اینتل) تولید شده توسط اینتل و CPUهای سازگار با آن (CISC) اشاره دارد که بر اساس معماری رایانه شخصی (کامپیوتر شخصی) ساخته شده اند. CPUهای نوع CISC عمدتاً CPUهای سرور اینتل و CPUهای سرور AMD هستند.https://www.drhp.ir/17-cpu