مزایای cpu سرور

از وضعیت فعلی توسعه سرور hp، معماری IA (معماری CISC) سرور رایانه شخصی، که با "کوچک، فشرده و پایدار" مشخص می شود، به دلیل عملکرد قابل اعتماد و قیمت پایین، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. در زمینه اینترنت و LAN برای سرویس فایل، سرویس چاپ، سرویس ارتباطی، وب سرویس، سرویس پست الکترونیکی، سرویس پایگاه داده، سرویس اپلیکیشن و ... استفاده می شود.پ

https://www.drhp.ir/17-cpu
معایب خرید cpu سرور

بزرگترین ایراد ریزپردازنده های IA-64 عدم سازگاری آنها با x86 است و اینتل برای اینکه پردازنده های IA-64 نرم افزارهای هر دو سلسله را بهتر اجرا کنند، روی پردازنده های IA-64 (Itanium, Itanium2 ...) یک x86 دارد. رمزگشای -to-IA-64 معرفی شد تا بتواند دستورالعمل های x86 را به دستورالعمل های IA-64 ترجمه کند. این رسیور نه کارآمدترین رمزگشا بود و نه بهترین راه برای اجرای کد x86 (بهترین راه اجرای کد x86 به طور مستقیم بر روی یک پردازنده x86 بود)، بنابراین Itanium و Itanium2 هنگام اجرای برنامه های x86 عملکرد بسیار ضعیفی داشتند. این دلیل اصلی ایجاد X86-64 شد.

نکته پایانی که شایان ذکر است این است که اگرچه CPU یکی از مهمترین عوامل در تعیین عملکرد سرور است، اما بدون پشتیبانی و همکاری سایر لوازم جانبی نمی تواند آنطور که باید عمل کند.

بزرگترین ایراد ریزپردازنده های IA-64 عدم سازگاری آنها با x86 است. از سوی دیگر، اینتل رمزگشاهای x86-to-IA-64 را روی پردازنده های IA-64 مانند Itanium و Itanium2 معرفی کرد تا پردازنده های IA-64 نرم افزارهای هر دو سلسله را بهتر اجرا کنند. این امکان ترجمه دستورالعمل های x86 را به دستورالعمل های IA-64 فراهم می کند. این رسیور نه کارآمدترین رمزگشا بود و نه بهترین راه برای اجرای کد x86 (بهترین راه اجرای کد x86 به طور مستقیم بر روی یک پردازنده x86 است)، بنابراین Itanium و Itanium2 هنگام اجرای برنامه های x86 عملکرد بسیار ضعیفی داشتند. این دلیل اصلی ایجاد X86-64 شد.

اگرچه CPU سرور یکی از مهم ترین عوامل در تعیین عملکرد سرور است، اما بدون پشتیبانی و همکاری سایر لوازم جانبی نمی تواند آنطور که باید عمل کند.https://www.drhp.ir/17-cpu