یک سوال همیشگی که بسیاری ا زمشتریان دکتر اچ پی همیشه از پرسنل واحد فروش میپرسند ؟>چرا باید دوبرابر قیمت یک رم معمولی را برای خرید رم سرور اچ پی پرداخت کنیم؟

اگر قیمت رم سرور  معمولی مثلا پانصد هزارتومان باشد شما باید حدود 1 میلیون تومان بابت خرید رم سرور HP پرداخت کنید واین هزینه برای خرید رم سرور اچ پی کمی سنگین و غیر فابل پذیرش برای مشتری ها مبیاشد .

و اینجا ست که مسئله رم های ارزان قیمت اچ پی یا رم های غیر اورجینال مطرح می شود و می توانید در مورد این موضوع رم های غیر اورجینال اچ پی و قیمت رم سرور HP اینجا مطالعه کنید >

اما در اینجا ما می خواهیم در مورد قیمت های بیسیار بالای رم سرور اچ پی گفتگو کنیم ؟

قیمت رم سرور اچ پی به موارد بسیاری بستکی دارد ولی تا اونجایی که برای ما در این مقاله مقدور باشد در مورد بعضی موارد که تاثیر مستقیم در قیمت رم سرور HP   دارد صبحت خواهیم  کرد و خواهیم گفت برای خرید رم سرور اچ پی چرا باید هزینه بالایی پرداخت کنید و قیمت رم اچ پی چرا منطقی هست از نظر ما.