سی پی یو های معمولی بر روی سرور های اچ پی


(2) Intel® Xeon® X5690 
  Intel® Xeon® X5660 
(2) Intel® Xeon® X5650