هارد hp

شناسایی نشدن هارد hp | علت و دلایل عدم شناسایی هارد hp لپ تاپ کامپیوتر
در این مقاله می پردازیم به علل عدم شناسایی هارد hp دیسک لپ تاپ و کامپیوتر ، طریقه تست و اطمینان از شناسایی نشدن هارد hp و همچنین راهکارهای ریکاوری اطلاعات یا تعمیر هارد hp دیسک هایی که شناسایی نمی شوند . لطفا دقت کنید این مقاله به اختصار و با زبانی ساده نوشته شده است.۱- عدم شناسایی یا شناسایی نشدن هارد hp لپ تاپ یا کامپیوتر در بایوس
هارد hp دیسک های که در لپ تاپ استفاده می شوند از نوع ۲٫۵ است و هارد hp دیسک های مورد استفاده در کامپیوتر ۳٫۵ اینچی است که در اغلب در کامپیوتر و لپ تاپ های قدیمی از نوع IDE است و در کامپیوتر ها یا لپ تاپ های امروزی از نوع SATA است. در لپ تاپ ها و کامپیوتر ها ازهارد hpهای seagate western digital toshiba hitachi samsung maxtor ibm استفاده میشود که هر کدام به نوبه خود میتوانند در صورت داشتن خرابی های فیزیکالی یا لاجیکالی با مشکل عدم شناسایی یا شناسایی نشدن هارد hp روبه رو شوند.

دلیل شناسایی نشدن هارد hp لپ تاپ و کامپیوتر در بایوسhard disck not detected in bios computer شناسایی نشدن هارد hp لپ تاپ کامپیوتر در بایوس هنگام نصب ویندوز, دیتکت نشدن هارد hp لپ تاپ کامپیوتر , مشکل شناسایی نشدن هارد hp لپ تاپ , تعمیر شناسایی نشدن هارد hp کامپیوتر لپ تاپhard disck not detected in bios laptop

۱- خرابی های فیزیکالی ، خرابی هد ناشی از ضربه خوردن هارد hp دیسک
در این حالت هارد hp دیسک شما در بایوس یا حتی در هیچ مرحله ای شناسایی نمیشود ، اغلب خرابی های فیزیکالی هارد hpدیسک همراه با صدای غیر عادی است بدین معنا که شنیدن صدای غیر عادی یا صدا دادن هارد hp نماینگر وجود خرابی هد یا خرابی های فیزیکالی در هارد hp دیسک است. در خرابی های فیزیکالی تعمیر هارد hpدیسک توصیه نمی شود و در اغلب موارد با استفاده از جراحی هارد hp دیسک ریکاوری اطلاعات هارد hp دیسک شما را به اتمام خواهیم رساند البته اگر با متد های خاص و بدون جراحی هارد hp دیسک اطلاعات شما قابل بازیابی باشد از جراحی هارد hp دیسک شما صرفه نظر خواهیم که از کمترین حسن این کار صرف هزینه کمتر خواهد بود.

۲- خرابی فریم وری و سیستم عامل هارد hp لپ تاپ و کامپیوتراگر هارد hp دیسک شما دچار خرابی های فریم وری باشد مثلا باعث کندی هارد hp دیسک شما می شود ، البته کندی هارد hp دیسک دلایل زیادی دارد اما این یک مثال برای شفافیت بیشتر مطلب بود. اما مهم تر از آن وجود بدسکتور در هارد hp لپ تاپ یا کامپیوتر شما باعث عدم شناسایی هارد hp دیسک شما در ویندوز یا در هنگام نصب ویندوز لپ تاپ یا کامپیوتر شما می شود. خرابی Master Boot Record نیز باعث بوجود آمدن این مشکل می شود. کانون هارد hpایران با استفاده از متدهای بازیابی اطلاعات از هارد hp های بدسکتوری می تواند اطلاعات شما را بازیابی کند یا اگر خرابی ها ناشی از MBR یا بدسکتور باشد میتوانیم هارد hp دیسک شما را در کمترین زمان تعمیر کنیم .

مشکل عدم شناسایی یا شناسایی نشدن هارد hp لپ تاپ کامپیوتر در هنگام نصب ویندوز
شناسایی نشدن هارد hp لپ تاپ کامپیوتر در بایوس هنگام نصب ویندوز, دیتکت نشدن هارد hp لپ تاپ کامپیوتر , مشکل شناسایی نشدن هارد hp لپ تاپ , تعمیر شناسایی نشدن هارد hp کامپیوتر لپ تاپhard disck not detected in windows 7 شناسایی نشدن هارد hp لپ تاپ کامپیوتر در بایوس هنگام نصب ویندوز, دیتکت نشدن هارد hp لپ تاپ کامپیوتر , مشکل شناسایی نشدن هارد hp لپ تاپ , تعمیر شناسایی نشدن هارد hp کامپیوتر لپ تاپ hard disck not detected in windows xp

همچنین وجود بدسکتور در هارد hp لپ تاپ کامپیوتر یا مشکلاتی نظیر بوت باعث بالا نیامدن ویندوز شما می شود
شناسایی نشدن هارد hp لپ تاپ کامپیوتر در بایوس هنگام نصب ویندوز, دیتکت نشدن هارد hp لپ تاپ کامپیوتر , مشکل شناسایی نشدن هارد hp لپ تاپ , تعمیر شناسایی نشدن هارد hp کامپیوتر لپ تاپ Windows_Boot_Error_02

خدمات ما :ریکاوری تعمیر هارد hp خراب کامپیوتر با هر مشکلی

ریکاوری تعمیر هارد hp لپ تاپ در شناسایی نشدن هارد

دلایل انتخاب ما