سرور های سری HP ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3 4P 256GB-R P830i/4G 534FLR-SFP+ 1500W RPS Server 


 

سرور های سری HP ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3 4P 256GB-R P830i/4G 534FLR-SFP+ 1500W RPS Server